Cập nhật bức tranh nhập khẩu may mặc Mỹ 2020

Những số liệu thống kê mới nhất từ Otexa cho thấy, đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những ảnh hưởng tiêu cực đối với nhập khẩu may mặc Mỹ vào tháng 6/2020, tuy nhiên đã có những chỉ dấu về sự phục hồi tại thị trường này. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu … Đọc tiếp Cập nhật bức tranh nhập khẩu may mặc Mỹ 2020

Hiệp hội Dệt May Việt Nam gia nhập Liên minh may mặc bền vững

Ngày 18 tháng 5 năm 2020,Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) gia nhập Liên minh may mặc bền vững (SAC) và sẽ sử dụng bộ công cụ đo lường hiệu suất bền vững của nhóm, Higg Index, để thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam và ngành may mặc trong hành trình bền vững … Đọc tiếp Hiệp hội Dệt May Việt Nam gia nhập Liên minh may mặc bền vững