Thông tin chứng khoán
Tin tức
Bản Đồ
Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập : 621797
  • Truy cập trong ngày : 106
  • Đang truy cập : 0
Thành tích
  • · Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc”  của Tập đoàn Dệt May Việt Nam qua các năm 2000, 2001, 2002. 
  • · Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc”  năm 2003 của Bộ Công Nghiệp.
  • · Bằng khen của Bộ Thương Mại về thành tích xuất khẩu năm 2005.
  • · Cờ Thi đua “Đơn vị xuất sắc”  năm 2006, 2007 của chính phủ.
  • · Cờ Thi đua “Đơn vị xuất sắc”  năm 2008 của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.
  • · Giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả”  năm 2006, 2007, 2008 của thành phố Đà Nẵng.