Thông tin chứng khoán
Tin tức
Bản Đồ
Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập : 540844
  • Truy cập trong ngày : 0
  • Đang truy cập : 0
Xí nghiệp 1

p0009.JPG

Nhà máy may Phù Mỹ 

+ Xây dựng: Năm 2004 

+ Địa chỉ : Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

+ Điện thoại : (84-056) 3 755 855 - Fax : (84-056) 3 755 856

+ Tổng số lao động : 818 người

+ Tổng diện tích : 6.560 m2

+ Tổng số thiệt bị: 820 máy và 14 chuyền may.

+ Tên nhãn hiệu : Jacket & Đồng phục

+ Năng lực sản xuất : 650.000 chiếc trên một năm

+ Sản phẩm mới : Maruhan, Aggress, Broncast, Adventure Gear, Original Marines, Blue Max

+ Các chứng nhận đánh giá: Blue Max