Thông tin chứng khoán
Tin tức
Bản Đồ
Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập : 614682
  • Truy cập trong ngày : 51
  • Đang truy cập : 0
Xí nghiệp 1
+ Xây dựng: Năm 1993  
+ Địa chỉ : 25 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng 
+ Tổng diện tích : 2.075 m2 
+ Tổng số thiết bị: 435 máy và 3 chuyền may. 
+ Tổng số lao động : 430 người 
+ Sản phẩm: Áo thời trang
+ Khách hàng: LOGO
+ Thị trường: Đức
+ Năng lực sản xuất : 2.2 triệu chiếc trên một năm 
+ Các thương hiệu: Yamazaki, Mim, Mango, Nautica, Rafaella, The Collection, Opus, Arron, Henri LLOYD, Chitose, Original Marines. 

xn1.png