Thông tin chứng khoán
Tin tức
Bản Đồ
Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập : 540844
  • Truy cập trong ngày : 0
  • Đang truy cập : 0
Nhà máy Thanh Sơn

IMG_3960.JPG

Nhà máy thanh sơn


+ Xây Dựng: Năm 2004 

+ Địa chỉ: Số 88 Thanh Sơn, TP. Đà Nẵng

+ Điện thoại : (84-0511) 3 895 - Fax : (84-0511) 3 823 367

+ Bao gồm 2 nhà máy : Nhà Máy Thanh Sơn 1 & Nhà Máy Thanh Sơn 2

+ Tổng số lao động : 854 nguời.

+ Tổng diện tích : 7.651 m2

+ Tổng số thiết bị : 900 máy và 12 chuyền(6 chuyền quần & 6 chuyền áo Jacket)

+ Sản phẩm chính : Quần nam ,quần nữ & Jacket

+ Năng lực : 1,4 triệu chiếc trên năm

+ Tên nhãn hiệu: Croft & Barrow, Savane, Perry Ellis, GEORGE , MACY, LOUIS, ROSSO, APT 9 (KOHL),JFERRAR (JCP),Callaway,PGA Tour...

+ Các chứng nhận đánh giá : PERRY ELLIS, SEAR HOLDING , ACADEMY, WALMART