TAB-LIENHE

 • Nhà máy may An Đồn
  • Ông: Châu Văn Kiệt
  • Tel: 0913777068
 • Nhà máy Dung Quất
  • Ông: Đặng Trọng Tâm
  • Tel: 0913751779
 • Nhà máy Phù Mỹ
  • Ông: Nguyễn Thành An
  • Tel: 0914221855

CTY CỔ PHẦN MAY VINATEX NGHĨA HÀNH

ÔNG: ĐẶNG TRỌNG TÂM

Tel: 0913751779