Doanh nghiệp dệt may được tiếp sức vượt bão COVID-19

Việc giảm lãi suất, giãn nợ ngân hàng cùng nhiều giải pháp đồng bộ của Chính phủ và các Bộ ngành đã và đang tiếp sức cho doanh nghiệp (DN) dệt may vượt khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may … Đọc tiếp Doanh nghiệp dệt may được tiếp sức vượt bão COVID-19