Cập nhật bức tranh nhập khẩu may mặc Mỹ 2020

Những số liệu thống kê mới nhất từ Otexa cho thấy, đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những ảnh hưởng tiêu cực đối với nhập khẩu may mặc Mỹ vào tháng 6/2020, tuy nhiên đã có những chỉ dấu về sự phục hồi tại thị trường này. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu … Đọc tiếp Cập nhật bức tranh nhập khẩu may mặc Mỹ 2020