TUYỂN DỤNG 03/2022

– Vị trí cần tuyển: Nhân viên QA

Số lượng: 04

Mức lương: Thỏa thuận

Tiền thưởng: Ngày Lể, lương tháng 13, hỗ trợ tiền tàu xe về quê nghỉ Tết âm lịch, xe đưa đón, hổ trợ nuôi con nhỏ, tiền thuê nhà và các chế độ đãi ngộ khác

– Vị trí cần tuyển: Công nhân có tay nghề may công nghiệp

Số lượng: 200 người

Mức lương: từ 7.000.000 đ đến đến 9.000.000 đ/26 công

Tiền thưởng: Ngày Lể, lương tháng 13, hỗ trợ tiền tàu xe về quê nghỉ Tết âm lịch, xe đưa đón, hổ trợ nuôi con nhỏ, tiền thuê nhà và các chế độ đãi ngộ khác

– Vị trí cần tuyển: Cán bộ quản lý chuyền may

Số lượng: 08 người

Mức lương: Từ 10.000.000 đ đến 12.000 000 đ

Tiền thưởng: Ngày Lể, lương tháng 13, hỗ trợ tiền tàu xe về quê nghỉ Tết âm lịch, xe đưa đón, hổ trợ nuôi con nhỏ, tiền thuê nhà và các chế độ đãi ngộ khác

– Vị trí cần tuyển 4: Nhân viên kỹ thuật triển khai

Số lượng: 06 người

Mức lương: Mức lương thỏa thuận

Tiền thưởng: Ngày Lể, lương tháng 13, hỗ trợ tiền tàu xe về quê nghỉ Tết âm lịch, xe đưa đón, hổ trợ nuôi con nhỏ, tiền thuê nhà và các chế độ đãi ngộ khác

– Vị trí cần tuyển: Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Số lượng: 01 người

Mức lương: thỏa thuận

Tiền thưởng: Ngày Lể, lương tháng 13, hỗ trợ tiền tàu xe về quê nghỉ Tết âm lịch, xe đưa đón, hổ trợ nuôi con nhỏ, tiền thuê nhà và các chế độ đãi ngộ khác

Người liên hệ: Nguyễn Sơn, số điện thoại: 0905 223 339, chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty