CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 25 đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
ĐT: (+84).236.3823725; (+84).236.3827116
Fax: (+84).236.3823367
Website: www.vinatexdn.com.vn


View Larger Map
002919
Users Today : 30